Itoner.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Paweł Adamczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRSTWEB Paweł Adamczuk z siedzibą w Białymstoku przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 2/1 lokal 6, o numerze NIP 966-175-36-75 , REGON 200294515 wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Itoner.pl.

§ 2

Itoner.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą kupować materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek.

Kontakt ze sklepem następuje poprzez formularz kontaktowy, adres email (biuro@itoner.pl), lub numer telefonu (884-028-275).

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Itoner.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Ceny podane w serwisie są cenami brutto w walucie PLN.
 4. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe, nieużywane i nieposiadające żadnych znaków uszkodzeń.
 5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Itoner.pl wiąże się ze zgodą na wykorzystanie podanych danych kontaktowych w celu poprawnej realizacji zamówień.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego artykułu, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „Kup Teraz”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Itoner.pl bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego produktu, gdy produkt jest w nienaruszonym stanie.
 7. Zamawiający ma prawo do zapłacenia metodą "za pobraniem" po wybraniu tej opcji na koniec zamówienia.

 

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Itoner.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

 

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek kupującego, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem, lub zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Itoner.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Itoner.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .